Anastasia V

  • 5'9"
  • 32½"
  • 25"
  • 36"
  • 0-2 US
  • 8