Blaise Vallorosi

  • 5'7"
  • 35"
  • 28½"
  • 40½"
  • 8 US
  • 8