Blaise Vallorosi

  • 5'7"
  • 36"
  • 29"
  • 40"
  • 8 US
  • 8