Kacey Bair

  • 5'9"
  • 41"
  • 34¼"
  • 44¼"
  • 14 US
  • 11