Olya Smith

  • 5'7"
  • 34½"
  • 27½"
  • 37¼"
  • 4-6 US