Sarah Howard

  • 5'9"
  • 45½"
  • 37½"
  • 47"
  • 16-18 US
  • 12