Daria Shevchenko

  • 5'9"
  • 33"
  • 26"
  • 35¼"
  • 0-2 US
  • 8