Syri Brandt

@syribrandt
2.3K Followers
  • 5'11"
  • 35½"
  • 29¼"
  • 41"
  • 8 US
  • 9.5