Yasha Lelonek

@yashalelonek
6.1K Followers
  • 5'7"
  • 35½"
  • 28½"
  • 37½"
  • 6 US
  • 11