Kara Byrnes

  • 5'9"
  • 41"
  • 32½"
  • 43"
  • 12 US
  • 10