Shan Hafez

@shan.hafez
3.8K Followers
  • 5'6"
  • 38"
  • 28½"
  • 37¾"
  • 7.5